ร่วมรับฟังการมอบนโยบายการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ประจำปี ๒๕๖๕

เข้าชม 11 ครั้ง

📍 ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ ที่ ๖

@สพอ.สว่างอารมณ์ “ร่วมรับฟังการมอบนโยบายการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ประจำปี ๒๕๖๕  ”

วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.

นายสุรสิทธิ์ โพธิน พัฒนาการอำเภอสว่างอารมณ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอสว่างอารมณ์ ร่วมรับฟังการมอบนโยบายการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ประจำปี ๒๕๖๕ ผ่านทางระบบvideo conference( TVพช.) เพื่อรับการถ่ายทอดแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ประจำปี ๒๕๖๕
โดยนายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นผู้มอบนโยบาย ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสว่างอารมณ์

สถานีข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสว่างอารมณ์ 📸
นายฐกฤต ใคร้โม่ง :รายงาน 📢
#เศรษฐกิฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี ๒๕๖๕
#เน้นการมีส่วนร่วม #WorldSoilDay #GlobalSoilPartnership #UNFAO #CDD #SEPtoSDGs#SDGforAll@Kmit #กรมการพัฒนาชุมชน # โคกหนองนา
#โคกหนองนาโมเดล#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน#World soil Day CDD
#ปิดหมู่บ้าน3 เดือนพวกเราอยู่ได้
#108อาชีพแก้จนพัฒนาคนทุกช่วงวัย wecareaboutyou#Changeforgood

(Visited 11 times, 1 visits today)