ร่วมมอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบสาธารณภัย(อุทกภัย) ต.บ่อยาง อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี

เข้าชม 4 ครั้ง

📍 ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ ที่ ๔

@สพอ.สว่างอารมณ์ “ร่วมมอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบสาธารณภัย(อุทกภัย)ต.บ่อยาง อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี​ ”

วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น.
นายวีกิจ มานะโรจน์กิจ นายอำเภอสว่างอารมณ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการอำเภอสว่างอารมณ์ ร่วมกับ
เหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี  สภากาชาดไทยจังหวัดอุทัยธานี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบสาธารณภัย (อุทกภัย) ต.บ่อยาง ​ เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อยาง ต.บ่อยาง อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี

สถานีข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสว่างอารมณ์ 📸
นายฐกฤต ใคร้โม่ง :รายงาน 📢
#เศรษฐกิฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี ๒๕๖๕
#เน้นการมีส่วนร่วม #WorldSoilDay #GlobalSoilPartnership #UNFAO #CDD #SEPtoSDGs#SDGforAll@Kmit #กรมการพัฒนาชุมชน # โคกหนองนา
#โคกหนองนาโมเดล#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน#World soil Day CDD
#ปิดหมู่บ้าน3 เดือนพวกเราอยู่ได้
#108อาชีพแก้จนพัฒนาคนทุกช่วงวัย wecareaboutyou#Changeforgood

(Visited 4 times, 1 visits today)