ประชุมตรวจสอบคุณภาพการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ.) พ.ศ.๒๕๖๔ ต.หนองหลวง อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี

เข้าชม 10 ครั้ง

📍 ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ ที่ ๓

@สพอ.สว่างอารมณ์ “ประชุมตรวจสอบคุณภาพการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ.) พ.ศ.๒๕๖๔ ต.หนองหลวง อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี”

วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๔

นายสุรสิทธิ์ โพธิน พัฒนาการอำเภอสว่างอารมณ์ มอบหมายให้นางสาวสกินา ปาทาน
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนายฐกฤต ใคร้โม่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
พร้อมด้วย นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ จัดเวทีประชุมตรวจสอบคุณภาพการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ.) พ.ศ.๒๕๖๔ ต.หนองหลวง อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลจากกำนัน
ผู้ใหญ่บ้าน ต.หนองหลวง ก่อนที่จะนำผลการรับรองสรุปส่งให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุทัยธานีต่อไป ณ ศาลาหมู่บ้านเขาดาวเรือง ต.หนองหลวง อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี

สถานีข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสว่างอารมณ์ 📸
นายฐกฤต ใคร้โม่ง :รายงาน 📢
#เศรษฐกิฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี ๒๕๖๕
#เน้นการมีส่วนร่วม #WorldSoilDay #GlobalSoilPartnership #UNFAO #CDD #SEPtoSDGs#SDGforAll@Kmit #กรมการพัฒนาชุมชน # โคกหนองนา
#โคกหนองนาโมเดล#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน#World soil Day CDD
#ปิดหมู่บ้าน3 เดือนพวกเราอยู่ได้
#108อาชีพแก้จนพัฒนาคนทุกช่วงวัย wecareaboutyou#Changeforgood

(Visited 10 times, 1 visits today)