ประชุมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ไตรมาสที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๔

เข้าชม 5 ครั้ง

📍 ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔ ที่ ๑๑

@สพอ.สว่างอารมณ์ “ประชุมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ไตรมาสที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๔ ”

วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔

นายสุรสิทธิ์ โพธิน พัฒนาการอำเภอสว่างอารมณ์ มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอสว่างอารมณ์ประชุมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ครั้งที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๔ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่จะเกิดขึ้น และสรุปการดำเนินกิจกรรมของผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ไตรมาสที่ ๔ (เดือนกรกฎาคม-กันยายน) ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสว่างอารมณ์ อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี

สถานีข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสว่างอารมณ์ 📸
นายฐกฤต ใคร้โม่ง :รายงาน 📢
#เศรษฐกิฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี ๒๕๖๕
#เน้นการมีส่วนร่วม #WorldSoilDay #GlobalSoilPartnership #UNFAO #CDD #SEPtoSDGs#SDGforAll@Kmit #กรมการพัฒนาชุมชน # โคกหนองนา
#โคกหนองนาโมเดล#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน#World soil Day CDD
#ปิดหมู่บ้าน3 เดือนพวกเราอยู่ได้
#108อาชีพแก้จนพัฒนาคนทุกช่วงวัย wecareaboutyou#Changeforgood

(Visited 5 times, 1 visits today)