ติดตามกิจกรรมสัมมาชีพชุมชน ฝึกอาชีพ บ้านป่าไผ่ใหญ่ หมู่ที่ ๒๔ ต.ไผ่เขียว

เข้าชม 8 ครั้ง

📍 ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔ ที่ ๙

@สพอ.สว่างอารมณ์ “ติดตามกิจกรรมสัมมาชีพชุมชน ฝึกอาชีพ บ้านป่าไผ่ใหญ่ หมู่ที่ ๒๔  ต.ไผ่เขียว ”

วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๔

นายสุรสิทธิ์ โพธิน พัฒนาการอำเภอสว่างอารมณ์ มอบหมายให้ นายฐกฤต ใคร้โม่ง เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอสว่างอารมณ์ ติดตามการดำเนินกิจกรรมสัมมาชีพชุมชน ฝึกอาชีพ ทำน้ำพริกกากหมูและหมูแดดเดียว บ้านป่าไผ่ใหญ่ หมู่ที่ ๒๔ ต.ไผ่เขียว โดยปราชญ์สัมมาชีพชุมชน ฝึกสอนอาชีพสามารถสร้างรายได้
เป็นอาชีพเสริมให้แก่คนในชุมชน ณ ศาลาประชาคมบ้านป่าไผ่ใหญ่ ต.ไผ่เขียว อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี

สถานีข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสว่างอารมณ์ 📸
นายฐกฤต ใคร้โม่ง :รายงาน 📢
#เศรษฐกิฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี ๒๕๖๕
#เน้นการมีส่วนร่วม #WorldSoilDay #GlobalSoilPartnership #UNFAO #CDD #SEPtoSDGs#SDGforAll@Kmit #กรมการพัฒนาชุมชน # โคกหนองนา
#โคกหนองนาโมเดล#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน#World soil Day CDD
#ปิดหมู่บ้าน3 เดือนพวกเราอยู่ได้
#108อาชีพแก้จนพัฒนาคนทุกช่วงวัย wecareaboutyou#Changeforgood

(Visited 8 times, 1 visits today)