นางศิริรัตน์ สมจิตรักษากุล

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน

พัฒนาการอำเภอสัตหีบ

นางพรปวีณ์ จรครบุรี
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลสัตหีบ
นางสีนวล นุเวที
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน
รับผิดชอบตำบลนาจอมเทียน
และตำบลพลูตาหลวง
นางสาวทิพวรรณ เทพวงค์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลบางเสร่
และตำบลแสมสาร
(Visited 234 times, 1 visits today)