พช.สทิงพระ ร่วมกับเครือข่าย โคก หนอง นา อำเภอสทิงพระ เปิดแผง “โคก หนอง นา มาร์เก็ต@สทิงพระ” ณ ตลาดประชารัฐบ้านพังสาย หมู่ที่ 7 ตำบลกระดังงา อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา

พช.สทิงพระร่วมกับมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ อบรมการทำเพจสำหรับการขายสินค้าแก่ผู้ประกอบการโอทอป กลุ่มสัมมาชีพชุมชนและเครือข่ายกลุ่มสตรี เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดออนไลน์ในการจำหน่ายสินค้า

อำเภอสทิงพระจัดกิจกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านพังลึก หมู่ที่ 7 ตำบลจะทิ้งพระ

พช.สทิงพระ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ หอประชุมรัตนโกสินทร์