เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอสารภีร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาถนนเฉลิมพระเกียรติต้นยางนา(เชียงใหม่-ลำพูน) เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

วันที่ 17 มกราคม 2563 เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอสารภีร่ [...]

อ่านต่อ

เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอสารภีพร้อมด้วยคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านอำเภอสารภี ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนและติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านหนองสี่แจ่ง ม.1 ต.หนอกแฝก

➡️วันที่ 7 ต.ค.2562 นางสาวฐิติรัตน์ ลิอุโมงค์ พัฒนาการอ [...]

อ่านต่อ

นายอำเภอสารภีมอบเกียรติบัตร หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ตามโครงการการขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดเชียงใหม่(เชียงใหม่100%) ประจำปี 2561/2562

  ➡️ วันที่ 3กันยายน 2562 นายพัฒนพงษ์ สร้อยอินทราก [...]

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสารภีดำเนินโครงการส่งเสริมช่องทางการตลาดของกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ระดับอำเภอ อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

  ➡️วันที่ 24 สิงหาคม 2562 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ [...]

อ่านต่อ