ติดต่อเรา

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสารภี 

ที่ว่าการอำเภอสารภี 

ถนนเชียงใหม่-ลำพูน  ต.ยางเนิ้ง

อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140

โทร/โทรสาร 053-321933

(Visited 1,655 times, 1 visits today)