ประวัติความเป็นมา

อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

ประวัติความเป็นมา
อำเภอสารภีเดิมชื่ออำเภอ “ยางเนิ้ง” ตั้งเป็นอำเภอสารภีเมื่อปี พ.ศ.2434  (ร.ศ.109) อำเภอนี้มีชื่อว่าอำเภอยางเนิ้ง มาจากคำว่า “ต้นยาง” กับ “เนิ้ง” เป็นภาษาพื้นเมืองแปลว่า  “โน้มเอน”ปี พ.ศ.2470   เปลี่ยนชื่อเป็น  “อำเภอสารภี”
สารภี เป็นชื่อของไม้ยืนต้นขึ้นในพื้นที่เป็นจำนวนมาก เป็นดอกไม้ไทยมีสีเหลือง กลิ่นหอมมาก   อำเภอสารภีได้ตั้งคำขวัญว่า
“ต้นยางใหญ่  ลำไยหวาน  เมืองโบราณเวียงกุมกาม  พระนอนบวรงาม  เชิดชูนามสารภี”

ข้อมูลสภาพทั่วไป
สภาพทั่วไป
อำเภอสารภี มีเนื้อที่ประมาณ 97.45 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ของจังหวัดเชียงใหม่ ( รวม 60,906.25 ไร่)

อาณาเขต
ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอเมืองและอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

ลักษณะภูมิประเทศ
เป็นที่ราบลุ่ม ดินปนทราย

 

(Visited 6,152 times, 7 visits today)