สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสารภีพร้อมด้วยเครือข่าย OTOP อำเภอสารภีร่วมจัดร้านแสดงนิทรรศการและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ในงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ครั้งที่ 44 ประจำปี 2563

➡️วันที่ 6-9 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสารภี พร้อมด้วย เครือข่าย OTOP อำเภอสารภีร่วมจัดร้านแสดงนิทรรศการและจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์ชุมชน ในงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ครั้งที่ 44 ประจำปี 2563 ภายใต้แนวคิด “มรดกล้านนางามล้ำค่าบุปผานครพิงค์ ”

➡️โดย งานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 44 ประจำปี 2563 มีขึ้นระหว่างวันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2563 ณ บริเวณสวนบวกหาด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

#พช.เชียงใหม่
#สพอ.สารภี รายงาน

(Visited 82 times, 1 visits today)