อำเภอสารภีโดยคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอสารภี จัดประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอสารภี

➡️วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 นายพัฒนพงษ์ สร้อยอินทรากุล [...]

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสารภีดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอสารภีครั้งที่1/2563

▶️วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวฐิติรัตน์ ลิอุโมงค์ พ [...]

อ่านต่อ

เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอสารภี ร่วมเดินขบวนงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่44

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอสารภ [...]

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสารภีพร้อมด้วยเครือข่าย OTOP อำเภอสารภีร่วมจัดร้านแสดงนิทรรศการและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ในงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ครั้งที่ 44 ประจำปี 2563

➡️วันที่ 6-9 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสาร [...]

อ่านต่อ