อำเภอสารภีจัดประชุมผู้ผลิต ผู้ประกอบการOTOP อำเภอสารภี

 

➡️วันที่ 29 มกราคม 2563 นางสาวฐิติรัตน์ ลิอุโมงค์ พัฒนาการอำเภอสารภี พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอสารภี จัดประชุมผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP อำเภอสารภี ซึ่งมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
➡️1. ทบทวนแนวทางการขับเคลื่อนงาน OTOP
2. การคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่าย OTOP อำเภอสารภี ชุดใหม่ แทนชุดเดิมที่หมดวาระลง
3.การเตรียมงานการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ในงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ครั้งที่ 44 ระหว่างวันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2563
➡️ณ หอประชุมอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

#สพอ.สารภี รายงาน

(Visited 248 times, 1 visits today)