“ผู้นำ อช. สืบสานปณิธาน ตามรอยพ่อ รากฐานชีวิตเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากมั่นคง สู่สังคมที่ยั่งยืน”

 

➡️วันที่ 28 มกราคม 2563 เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอสารภี และเครือข่ายผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน(ผู้นำ อช.) อำเภอสารภี ร่วมกิจกรรม ครบรอบ 51 ปี โครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน
➡️โดยมี นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีฯ
➡️กิจกรรมประกอบด้วย
1.การทอดผ้าป่าการกุศล ผู้นำ อช.
2.พิธีมอบเกียรติบัตรผู้นำอช.ดีเด่น ทั้ง 25 อำเภอ
โดย ผู้นำ อช.ดีเด่น ของอำเภอสารภี ได้แก่ นายอลงกรณ์ ทิพย์เนตร และ นางเรือนคำ อภิรมย์
3.กิจกรรมจิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจ
➡️ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อบจ.เชียงใหม่

# สพอ.สารภีรายงาน

(Visited 59 times, 1 visits today)