เตรียมพร้อมร้องเพลงมาร์ชพัฒนาชุมชน “ปลุกใจ เติมไฟ เติมฝัน เมล็ดพันธ์ พช. เอาเรี่ยวแรง ร่วมทำงาน สร้างชุมชน”

วันที่ 23 มกราคม 2563 นางสาวฐิติรัตน์ ลิอุโมงค์ พัฒนากา [...]

อ่านต่อ

ประชุมขับเคลื่อนโครงการ “นครแห่งชีวิตและความมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็งด้วยศาสตร์พระราชา และเสริมสร้างคุณค่าภูมิปัญญาไทย”

วันที่ 20 มกราคม 2563 นางสาวฐิติรัตน์ ลิอุโมงค์ พัฒนากา [...]

อ่านต่อ

เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอสารภีร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาถนนเฉลิมพระเกียรติต้นยางนา(เชียงใหม่-ลำพูน) เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

วันที่ 17 มกราคม 2563 เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอสารภีร่ [...]

อ่านต่อ