เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอสารภีร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 เวลา 07.00 น. ➡️นางสาวฐิติรัตน์ [...]

อ่านต่อ

เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอสารภีร่วมโครงการขับเคลื่นและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่

วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 นางสาวฐิติรัตน์ ลิอุโมงค์ พัฒนาก [...]

อ่านต่อ

พัฒนาการอำเภอสารภีร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย”เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง “โครงการขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกฯ

  ➡️ วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 นางสาวฐิติรัตน์ ลิอุโม [...]

อ่านต่อ

เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอสารภีประชุมชี้แจงสร้าง ความรู้ ความเข้าใจการใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีพร้อมทั้งทำสัญญาเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 9 โครงการ  แก่สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อำเภอสารภี

  ▶️วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 นางสาวฐิติรัตน์ ลิอุโมง [...]

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสารภีพร้อมด้วยเครือข่ายการพัฒนาชุมชนเข้ารับเกียรติบัติและโล่รางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้จัดเก็บข้อมูล ผู้บันทึกข้อมูล และสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอในการบริหารจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ดีเด่น ประจำปี 2562

  ➡️ วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ [...]

อ่านต่อ

จ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอสารภี ร่วมกิจกรรม “ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนทัองถิ่น พปปะประชาชน ณ วัดสันดอนมูล ม.5 ต.ท่ากว้าง อ.สารถี ต.เชียงใหม่

นพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายวิรุฬ พรรณ [...]

อ่านต่อ