เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอสารภีร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลสุเทพ จำนวน 80 คน ศึกษาดูงานเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์เรียนรู้ทุนชุมชน และสวนนายอนนท์ ยศอนันต์ ปราชญ์ชาวบ้าน ม.6 ต.ขัวมุง อ.สารภี

  ➡️วันที่ 28 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 น. นางสาวฐิติ [...]

อ่านต่อ

เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอสารภีร่วมมอบกล้าไม้พืชสมุนไพรพื้นบ้านเพื่อเป็นการขยายผล อนุรักษ์พืชสมุนไพร ทำเป็นอาชีพเสริม สร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่สมาชิกศูนย์เรียนรู้ทุนชุมชนตำบลขัวมุง อำเภอสารภี

➡️วันที่ 28 มีนาคม 2562 นางสาวฐิติรัตน์ ลิอุโมงค์ พัฒนา [...]

อ่านต่อ

เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอสารภี ร่วมอบรมให้ความรู้ แก่คณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบล และหมู่บ้าน ตำบลชมภู อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

  วันที่ 26 มี ค.62 นางสาวฐิติรัตน์ ลิอุโมงค์ พัฒน [...]

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสารภีดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตสู่ระดับมาตรฐาน Smart Saving Group (SSG) บ้านสันทรายท่าข้าง ม.1 ต.สันทราย อ.สารภี จ.เชียงใหม่

  ➡️วันที่ 26 มีนาคม 2562 นางสาวฐิติรัตน์ ลิอุโมงค [...]

อ่านต่อ

เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนร่วมต้อนรับนักเรียนแลกเปลี่ยนต่างประเทศจากโรงเรียนพิงครัตน์ และนักศึกษาพยาบาล จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการศึกษาดูงานเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์เรียนรู้ทุรชุมชนตำบลขัวมุง อำเภอสารภี

  วันที่ 25มี.ค. 62 นางสาวฐิติรัตน์ ลิอุโมงค์ พัฒน [...]

อ่านต่อ

เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอสารภี ร่วมปฏิบัติหน้าที่ในการช่วยเหลือการปฏิบัติงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ประจำเขตเลือกตั้ง เขต2 อำเภอสารภี

  วันที่ 24 มีนาคม 2562 เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ [...]

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสารภีดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอสารภีครั้งที่3/2562

  ▶️วันที่ 19 มีนาคม 2562 นางสาวฐิติรัตน์ ลิอุโมงค [...]

อ่านต่อ

เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอสารภี ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันจันทร์ ที่ 11 มี.ค. 62 เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอสาร [...]

อ่านต่อ

เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอสารภี ลงพื้นที่ดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงกิจกรรมส่งเสริมการจัดทำแผนชีวิตและแผนชุมชน บ้านป่าเก็ดถี่ ม.7 ต.หนองผึ้ง อ.สารภี

  ➡️วันที่ 8 มี.ค. 62 นางสาวฐิติรัตน์ ลิอุโมงค์ พั [...]

อ่านต่อ