เจ้าหน้าที่กรมการพัฒนาชุมชนลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้ทุนชุมชนตำบลขัวมุง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

  ➡️วันที่ 27 ก.พ. 62 นายสมชาย หริกุลสวัสดิ์ ผู้อำ [...]

อ่านต่อ

เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอสารภี ลงพื้นที่ดำเนินโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน กิจกรรมศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้และสร้างแรงจูงใจด้านอาชีพ บ้านน้ำโจ้ ม.6 ต.ดอนแก้ว

  ➡วันที่ 25 ก.พ.62 นางสาวฐิติรัตน์ ลิอุโมงค์ พัฒน [...]

อ่านต่อ

เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอสารภี ลงพื้นที่ดำเนินโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน กิจกรรมศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้และสร้างแรงจูงใจด้านอาชีพ บ้านพระตำหนักใต้ ม.2 ต.ดอนแก้ว

➡วันที่ 21 ก.พ.62 นางสาวฐิติรัตน์ ลิอุโมงค์ พัฒนาการอำเ [...]

อ่านต่อ

เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอสารภี ลงพื้นที่ดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงกิจกรรมส่งเสริมการจัดทำแผนชีวิตและแผนชุมชน บ้านเชียงขาง ม.7 ต.ไชยถาน อ.สารภี

➡️วันที่ 21 ก.พ.62 นางสาวฐิติรัตน์ ลิอุโมงค์ พัฒนาการอำ [...]

อ่านต่อ

เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอสารภี ลงพื้นที่ดำเนินโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน กิจกรรมศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้และสร้างแรงจูงใจด้านอาชีพ บ้านต้นโชคหลวง ม.1 ต.ไชยสถาน

  ➡วันที่ 20 ก.พ.62 นางสาวฐิติรัตน์ ลิอุโมงค์ พัฒน [...]

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสารภีดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอสารภีครั้งที่2/2562

  ▶️วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 นางสาวฐิติรัตน์ ลิอุ [...]

อ่านต่อ

เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอสารภี ลงพื้นที่ดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงกิจกรรมส่งเสริมการจัดทำแผนชีวิตและแผนชุมชน บ้านหัวดง ม.6 ต.ขัวมุง อ.สารภี

วันที่ 15 ก.พ.62 นางสาวฐิติรัตน์ ลิอุโมงค์ พัฒนาการอำเภ [...]

อ่านต่อ

เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอสารภี ลงพื้นที่ดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงกิจกรรมส่งเสริมการจัดทำแผนชีวิตและแผนชุมชน บ้านหางแคว ม.12 ต.ท่าวังตาล อ.สารภี

  วันที่ 15 ก.พ.62 นางสาวฐิติรัตน์ ลิอุโมงค์ พัฒนา [...]

อ่านต่อ