สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสารภีดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอสารภีครั้งที่1/2562

  วันที่ 17 ธันวาคม 2561 นายพัฒนาพงษ์ สร้อยอินทราก [...]

อ่านต่อ