จ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอสารภีร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 23 ตุลาคม 2561 นางสาวฐิติรัตน์ ลิอุโมงค์ พัฒนากา [...]

อ่านต่อ

13 ตุลาคม 2561 เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอสารภีร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรณคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

วันเสาร์ ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2561: เวลา 07.00-09.30. น. [...]

อ่านต่อ

อำเภอสารภีร่วมรับฟังการมอบนโยบายแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและร่วมการประกาศวาระของจังหวัดเชียงใหม่

วันอังคาร ที่ 9 ตุลาคม  2561 เวลา 08.30 น. นางสุภาพรรณ [...]

อ่านต่อ