คณะทำงานติดตาม สนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ OTOP นวัตวิถี โซนกลาง จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย คณะทำงานศูนย์ประสานงานOTOP นวัตวิถี ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัติวิถี อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 5 ก.ค. 2561 เวลา 09.00 น. นางลัดดา พรหมเมือง หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และ นายเอกฉัตร กันหอม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ คณะทำงานติดตาม สนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ OTOP นวัตวิถี โซนกลาง จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นางอรุณศรี เดชะเทศ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ และนายณัฐนิษ รักขติวงศ์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ คณะทำงานศูนย์ประสานงานOTOP นวัตวิถี ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี อำเภอสารภี โดย มีนางสาวฐิติรันต์ ลิอุโมงค์ พัฒนาการอำเภอสารภี และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมอำเภอให้การต้อนรับ

โดยคณะทำงานติดตามสนับสนุน ได้สอบถามถึงปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน พร้อมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม หมู่บ้านเป้าหมาย 2หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านไชยสถาน ม.1 และ บ้านเทพาราม ม.5 ต.ป่าบง อ.สารภี จ.เชียงใหม่

(Visited 223 times, 1 visits today)