สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสารภีดำเนินโครงการศูนย์จัดการกองทุนชุมชนฯ กิจกรรมตามแผนการดำเนินงานบริหารจัดการหนี้บ้านสันทรายก้อม ม.2 ต.ขัวมุง

วันที่ 28-29 มิ.ย.2561 นางสาวฐิติรัตน์ ลิอุโมงค์ พัฒนาการอำเภอสารภี มอบหมายให้ นางสาววรีวรรณ สุแก้ว และ นางอรพินท์ แสงซอนเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ ลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรมตามแผนการดำเนินการบริหารจัดการหนี้ 1.กิจกรรมการทำปุ๋ย2.กิจกรรมการเพาะเห็ด ร่วมกับคณะกรรมการศูนย์ และครัวเรือนเป้าหมาย เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์เรีบนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านสันทรายก้อม ม.2ต.ขัวมุง อ.สารภี จ.เชียงใหม่

(Visited 81 times, 1 visits today)