สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสารภี ประชุมเสร้างการรับรู้เตรียมความพร้อม การดำเนินงานหมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี ต.ป่าบง อ.สารภี จ.เชียงใหม่

วันที่ 29มิ.ย. 61 นางสาวฐิติรัตน์ ลิอุโมงค์ พัฒนาการอำเภอสารภี พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ ประชุมร่วมกับแกนนำกลุ่มต่างๆ และผู้มีส่วนได้เสีย ในพื้นที่ ม.1บ้านไชยสถาน ม.5 บ้านเทพาราม ซึ่งเป็นหมู่บ้านเป้าหมาย หมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี และผู้นำท้องถิ่น ท้องที่ ในตำบลป่าบง เพื่อประชุมสร้างการรับรู้ เตรียมความพร้อมในการดำเนินงานหมู่บ้าน OTOP นวัติวิถี ณ เทศบาลตำบลป่าบง อ.สารภี จ.เชียงใหม่

(Visited 253 times, 1 visits today)