นายอำเภอสารภีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการหมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชน OTOP นวัตวิถี บ้านไชยสถาน ม. 1และ บ้านเทพาราม ม.5 ต.ป่าบง อ.สารภี จ.เชียงใหม่

วันที่ 17 กรกฏาคม 2561 นางสุภาพรรณ บุญถนอม นายอำเภอสารภ [...]

อ่านต่อ

คณะทำงานติดตาม สนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ OTOP นวัตวิถี โซนกลาง จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย คณะทำงานศูนย์ประสานงานOTOP นวัตวิถี ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัติวิถี อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 5 ก.ค. 2561 เวลา 09.00 น. นางลัดดา พรหมเมือง หัว [...]

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสารภีดำเนินโครงการศูนย์จัดการกองทุนชุมชนฯ กิจกรรมตามแผนการดำเนินงานบริหารจัดการหนี้บ้านสันทรายก้อม ม.2 ต.ขัวมุง

วันที่ 28-29 มิ.ย.2561 นางสาวฐิติรัตน์ ลิอุโมงค์ พัฒนาก [...]

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสารภี ประชุมเสร้างการรับรู้เตรียมความพร้อม การดำเนินงานหมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี ต.ป่าบง อ.สารภี จ.เชียงใหม่

วันที่ 29มิ.ย. 61 นางสาวฐิติรัตน์ ลิอุโมงค์ พัฒนาการอำเ [...]

อ่านต่อ