สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสารภี ดำเนินโครงการสนับสนุนภารกิจการดำเนินงานของอนุ กรรมการสนุนสนับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง อำเภอสารภี

วันที่ 22 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น.นางสาวฐิติรัตน์ ลิอุโมงค์ พัฒนาการอำเภอสารภี พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ ดำเนินโครงการสนับสนุนภารกิจการดำเนินงานของอนุกรรมการสนุนสนับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง อำเภอสารภี โดยได้จัดอบรมให้ความรู้แก่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จำนวน 106 กองทุน ให้มีการบริหารงานกองทุนได้อย่างมีประสิธิภาพ

ในการนี้ นางสุภาพรรณ บุญถนอม นายอำเภอสารภี มอบหมายให้ นายจักรพันธุ์ ทองอ่ำ ปลัดอำเภอ เป็นประธานในการเปิดการอบรม และได้รับเกียรติจากนายพลภัทร สีแดง อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงาน
อัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ แนวทางการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

(Visited 139 times, 1 visits today)