สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสารภีดำเนินโครงการ ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนฯ บ้านสันทรายก้อม ม.2 ต.ขัวมุง

วันที่ 19 มิ.ย.2561 นางสาวฐิติรัตน์ ลิอุโมงค์ พัฒนาการอำเภอสารภี พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ ลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรมอบรมให้ความรู้การสร้างวินัยทางการเงิน “สำนักดี แผนดี บริหารหนี้ได้” ให้แก่ คณะกรรมการศูนย์ และครัวเรือนเป้าหมาย เพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการหนี้ไปสู่ 1ครัวเรือน 1 สัญญา ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านสันทรายก้อม ม.2ต.ขัวมุง อ.สารภี จ.เชียงใหม่

(Visited 225 times, 1 visits today)