เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอสารภี ร่วมต้อนรับคณะอนุกรรมการโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 24 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 น. พลเอกสกนธ์ สัจจาน [...]

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสารภี ดำเนินโครงการสนับสนุนภารกิจการดำเนินงานของอนุ กรรมการสนุนสนับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง อำเภอสารภี

วันที่ 22 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น.นางสาวฐิติรัตน์ ลิ [...]

อ่านต่อ

อำเภอสารภีดำเนินโครงการนำเสนอผลการจัดเก็บข้อมูลและรับรองผลข้อมูล จปฐ. ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561

วันที่ 11-18มิ.ย.2561 นางสาวฐิติรัตน์. ลิอุโมงค์ พัฒนาก [...]

อ่านต่อ