จ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีวันระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า วันข้าราชพลเรือน และร่วมพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีประจำปี 2561

นที่ 31 มีนาคม 2561เวลา 09.00 น. เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอ [...]

อ่านต่อ