เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอสารภีดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตสู่มาตรฐานSmart Saving Group (SSG)

วันที่ 9 มกราคม 2561 นางสาวฐิติรัตน์ ลิอุโมงค์ พัฒนาการ [...]

อ่านต่อ

จ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอสารภี ร่วมประชุมสามัญประจำปี กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านเดื่องกเหนือ ม.9 ต.ขัวมุง อ.สารภี จ.เชียงใหม่

วันที่ 7 มกราคม 2561 นางสาวฐิติรัตน์ ลิอุโมงค์ พัฒนาการ [...]

อ่านต่อ

เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอสารภีดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตสู่มาตรฐานSmart Saving Group (SSG)

วันที่ 6 มกราคม 2561 นางสาวฐิติรัตน์ ลิอุโมงค์ พัฒนาการ [...]

อ่านต่อ

เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอสารภีดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตสู่มาตรฐานSmart Saving Group (SSG)

วันที่ 5 มกราคม 2561 นางสาวฐิติรัตน์ ลิอุโมงค์ พัฒนาการ [...]

อ่านต่อ

พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอสารภี ร่วมโครงการวัฒนธรรมสู่การท่องเที่ยวต้นไม้ใหญ่ รุกข มรดกของแผ่นดิน ใต้ร่มพระบารมี “ยางนาสารภี ศรีเชียงใหม่”

วันที่ 5 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. นายอภิวัฒน์ ธีระวาสน [...]

อ่านต่อ

น้องๆ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอสารภี มอบของขวัญและสวัสดีปีใหม่ พัฒนาการอำเภอสารภี พร้อมประชุมประจำเดือน

วันที่ 3 มกราคม 2561 เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอสารภี มอ [...]

อ่านต่อ

อำเภอสารภีร่วมออกร้านและจัดนิทรรศการของดี 25 อำเภอ ในงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2561

อำเภอสารภีร่วมออกร้านและจัดนิทรรศการของดี 25 อำเภอ ในงา [...]

อ่านต่อ