สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสารภี จัดประชุมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน(ผู้นำอช.) อำเภอสารภี ประจำไตรมาส2

วันที่ 17 มกราคม 2561

นางสาวฐิติรัตน์ ลิอุโมงค์ พัฒนาการอำเภอสารภี มอบหมายให้ นางสาวศิริวรรณ ยอดศิริ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนผู้รับผิดชอบงาน อช. ประชุมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) อำเภอสารภี ประจำไตรมาส 2 เพื่อ เขียนแผน-ผล พร้อมพูดคุย แจ้งข่าวสาร การดำเนินงานเกี่ยวกับผู้นำ อช. ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

(Visited 73 times, 1 visits today)