สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสารภีจัดประชุมเพิ่มประสิทธิภาพคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาล และอาสาสมัครผู้ประสานงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อำเภอสารภี

วันที่ 16 มกราคม 2561

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสารภี โดย นางสาวฐิติรัตน์ ลิอุโมงค์ พัฒนาการอำเภอสารภี พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจัดประชุมเพิ่มประสิทธิภาพคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาล และอาสาสมัครผู้ประสานงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อำเภอสารภี กลุ่มเป้าหมาย 132 คน 
ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นางสุภาพรรณ บุญถนอม นายอำเภอสารภี เป็นประธานในพิธีเปิด ณ หอประชุมอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

(Visited 43 times, 1 visits today)