พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลไชยสถานประชุมเชิงปฏิบัติการผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ. ประจำปี 2561ตำบลไชยสถาน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 30 พ.ย.60 นางสาวฐิติรัตน์ ลิอุโมงค์ พัฒนาการอำเภ [...]

อ่านต่อ

พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลท่าวังตาลประชุมเชิงปฏิบัติการผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ. ประจำปี 2561ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 30 พ.ย.60 นางสาวฐิติรัตน์ ลิอุโมงค์ พัฒนาการอำเภ [...]

อ่านต่อ

พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลดอนแก้วประชุมเชิงปฏิบัติการผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ. ประจำปี 2561ตำบลดอนแก้ว อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 30 พ.ย.60 นางสาวฐิติรัตน์ ลิอุโมงค์ พัฒนาการอำเภ [...]

อ่านต่อ

พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลชมภูประชุมเชิงปฏิบัติการผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ. ประจำปี 2561ตำบลชมภู อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 29 พ.ย.60 นางสาวฐิติรัตน์ ลิอุโมงค์ พัฒนาการอำเภ [...]

อ่านต่อ

พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลขัวมุงประชุมเชิงปฏิบัติการผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ. ประจำปี 2561ตำบลขัวมุง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

  วันที่ 29 พ.ย.60 นางสาวฐิติรัตน์ ลิอุโมงค์ พัฒนา [...]

อ่านต่อ

พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลท่ากว้างประชุมเชิงปฏิบัติการผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ. ประจำปี 2561ตำบลท่ากว้าง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 29 พ.ย.60 นางสาวฐิติรัตน์ ลิอุโมงค์ พัฒนาการอำเภ [...]

อ่านต่อ

พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลยางเนิ้งประชุมเชิงปฏิบัติการผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ. ประจำปี 2561ตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 29 พ.ย.60 นางสาวฐิติรัตน์ ลิอุโมงค์ พัฒนาการอำเภ [...]

อ่านต่อ

พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลป่าบงประชุมเชิงปฏิบัติการผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ. ประจำปี 2561ตำบลป่าบง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 28 พ.ย.60 นางสาวฐิติรัตน์ ลิอุโมงค์ พัฒนาการอำเภ [...]

อ่านต่อ

เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ วัดสันดอนมูล ม.3 ต.ท่ากว้าง อ.สารภี จ.เชียงใหม่

วันที 24 พ.ย. 60 เวลา 09.00 น. นางสุภาพรรณ บุญถนอม นายอ [...]

อ่านต่อ