ชมรมอาสาพัฒนาชุมชนตำบลท่าวังตาล ดำเนินโครงการ “ห่วงใยสุขภาพ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ชุมชนร่วมใจคัดแยกขยะ”

นที่ 15-16 ก.ย. 60 นายสมโพธิ บิณฑวิหค พัฒนาการอำเภอสารภ [...]

อ่านต่อ

เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอสารภีลงพื้นที่ดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักภาพกลุ่มสัมมาชีพชุมชน (กลุ่มสตรีทำน้ำพริกตาแดง) ม.11 ต.3ท่าวังตาล

วันที่ 16 ก.ย 60 นายสมโพธิ บิณฑวิหค พัฒนาการอำเภอสารภี [...]

อ่านต่อ

เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอสารภีลงพื้นที่ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพสัมมาชีพชุมชนสู่ความยั่งยืน ม.5 ต.สันทราย

วันที่ 15 ก.ย 60 นายสมโพธิ บิณฑวิหค พัฒนาการอำเภอสารภี [...]

อ่านต่อ

เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอสารภีลงพื้นที่ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพสัมมาชีพชุมชนสู่ความยั่งยืน

วันที่ 14 ก.ย 60 นายสมโพธิ บิณฑวิหค พัฒนาการอำเภอสารภี [...]

อ่านต่อ

พิธีอัญเชิญเงินขวัญถุงพระราชทานและทอดผ้าป่าสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดิน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 14 กันยายน 2560 อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ จัดพ [...]

อ่านต่อ

ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอสารภี

วันที่ 12 กันยายน 2560 นางสุภาพรรณ บุญถนอม นายอำเภอสารภ [...]

อ่านต่อ