ผอ.ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปางพร้อมคณะฯลงพื้นที่ติดตามและถอดบทเรียนปราชญ์สัมมาชีพชุมชน การทำลูกประคบสมุนไพร (บ้านดวงดี) ม.4 ต.ท่าวังตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่

วันที่ 26 มิถุนายน 2560 นายสมโพธิ บิณฑวิหค พัฒนาการอำเภ [...]

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสารภีดำเนินโครงการจัดตังกลุ่มและพัฒนากลุ่มอาชีพตามแนวทางสัมมาชีพชุมชนพร้อมสอนการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน ณ บ้านป่าเดื่อ ม.1 ต.ขัวมุง อ.สารภี จ.เชียงใหม่

วันที่ 9 มิถุนายน 2560 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสารภี โดย [...]

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสารภี ประชุมสามัญประจำปี2560 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตศูนย์สารภี ณ ศูนย์สารภี ต.ขัวมุง อ.สารภี จ.เชียงใหม่

วันที่ 8 มิถุนายน 2560 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสารภี โดย [...]

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสารภีดำเนินโครงการจัดตังกลุ่มและพัฒนากลุ่มอาชีพตามแนวทางสัมมาชีพชุมชนบ้านท่ามะขาม ม.5 ต.สันทราย อ.สารภี จ.เชียงใหม่

วันที่ 7 มิถุนายน 2560 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสารภี โดย [...]

อ่านต่อ