หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ สำนักงานพัฒนาชุมชนจ.เชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ทีมงานสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสารภี

วันที่ 24 พ.ค. 60 นายอภิวัฒน์  ธีระวาสน์ พัฒนาการจังหวั [...]

อ่านต่อ

จิตอาสาอำเภอสารภี (ครู ก) ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน จังหวัดเชียงใหม่

17 พ.ค. 60 นางสุภาพรรณ  บุญถนอม นายอำเภอสารภี มอบหมายให [...]

อ่านต่อ

เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอสารภี พร้อมกลุ่มเป้าหมายผู้ประกอบการ OTOP อำเภอสารภี ร่วมอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D)

วันที่ 2-3 พฤษภาคม 2560 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสารภี โด [...]

อ่านต่อ