มาตรการลดภาระและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน(ลดการใช้สำเนาบัตรฯ)

ดาวน์โหลด

MOU กรมการพัฒนาชุมชนกับ มูลนิธิดินรักษ์น้ำ

ดาวน์โหลด

แนวทางการดำเนินงาน กองทุนแม่ของแผ่นดินปี ๖๓

ดาวน์โหลด

พักชำระหนี้สมาชิก กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ช่วง โควิด ๑๙

ดาวน์โหลด

มาตรการช่วยเหลือ สมาชิก กข.คจ. ช่วงโควิด ๑๙

ดาวน์โหลด