อำเภอเฉลิมพระเกียรติ “โครงการ หนึ่งอำเภอหนึ่งวัด ปฏิบัติธรรมในแปลงผัก”

วันที่ ๘ พค.๖๓ เวลา ๐๗.๓๐ น.นายศราวุธ สุวรรณจูฑะ นายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี อนุญาตให้ นายสุริยัน ศิริดล เข้าร่วมกิจกรรม โครงการ หนึ่งอำเภอหนึ่งวัดปฏิบัติธรรมในแปลงผัก  ณ วัดหนองพลับ อ.หนองแซง จ.สระบุรี โดยมี นางอังคณา ชิตะติตติ รองฯผวจ.สระบุรี เป็นประธานฯ

(Visited 29 times, 1 visits today)