อำเภอเฉลิมพระเกียรติ…ปฏิบัติการ ๙๐ วัน ปลูกผักสวนครัว

วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๗.๔๕ น.นายศราวุธ  สุวรรณจูฑะ  นายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดสระบุรี ให้สัมภาษณ์ ประชาสัมพันธ์ ตามแผนปฏิบัติการ ๙๐ วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ที่บริเวณหน้าบ้านพักนายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดสระบุรี

(Visited 36 times, 1 visits today)