จังหวัดสระบุรี…….ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ

วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๙ น. นางอังคณา ชิตะติตติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ได้รับมอบหมายจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ให้เป็นประธานพิธีเปิดโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครบรอบ ๑ ปี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ ศูนย์ฝึกอาชีพเศรษฐกิจพอเพียงชำผักแพว หมู่ที่ 7 ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
ผู้เข้าร่วมงานฯ ประกอบด้วย ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน พัฒนาการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสระบุรี นายอำเภอแก่งคอย พัฒนาการอำเภอ ๑๓ อำเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน  และผู้เข้าร่วมงานฯ รวมทั้งสิ้นจำนวน ๑๓๐ คน

(Visited 25 times, 1 visits today)