สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเสาไห้ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเสาไห้ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565
เวลา 09.00 น.
เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเสาไห้ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมกับเจ้าหน้าที่จิตอาสาอำเภอเสาไห้ โดยทำความสะอาดบริเวณ กาดย่ำค่ำ วัดไผ่ล้อม ตำบลสวนดอกไม้ อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี ซึ่งเป็นตลาดยามค่ำ จำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม และผลิตภัณฑ์ในชุมชน เปิดทุกวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 16.00 น. ในการนี้ ได้รับเกียรติจากนายมนตรี ปรีดา ปลัดอำเภอ เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนนายอำเภอเสาไห้ เป็นประธานในครั้งนี้

ประชาสัมพันธ์โดย : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี
เสาไห้ เสาไห้ตะเคียนคู่บ้าน ถิ่นข้าวสารพันธุ์ดี ผ้าทอหลากสี ประเพณีเรือยาว
มิตรภาพเริ่มต้นที่สระบุรี
เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

(Visited 15 times, 1 visits today)