โครงการ 1 ตำบล 1 ถนนกินได้ ปลอดภัยไร้สารพิษ

วันที่ 2 มีนาคม 2564 นายชัยวัฒน์ พงษ์บุญ (นายอำเภอเสาไห้) นางสาวทับทิม วัดสง่า (พัฒนาการอำเภอเสาไห้) พร้อมด้วยผู้นำชุมชน ร่วมกันปลูกผักสวนครัว ในโครงการ 1 ตำบล 1 ถนนกินได้ ณ ตำบลเริงราง (ม.6) วัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนที่สัญจรไปมาสามารถเก็บนำมาทำอาหารได้

(Visited 12 times, 1 visits today)