เชิญชวนใส่ผ้าไทย

เชิญชวนใส่ผ้าไทย ตามมติ ครม.อย่างน้อยสัปดาห์ละ 2ครั้ง เพื่อสนับสนุนและเผยแพร่ภูมิปัญญาผ้าพื้นถิ่นไทย ให้ดำรงคงอยู่ และเป็นความภาคภูมิใจของคนไทย

(Visited 9 times, 1 visits today)