ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร

นางสาวรุ่งสุวรรณ วงษ์ประเสริฐ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สานต่อกิจกรรมปลูกผักสวนครัวเพื่อน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน

(Visited 8 times, 1 visits today)