โครงการเพิ่มช่องทางการตลาดสมาชิกที่กู้เงินกองทุนพัฒนาบาทสตรี

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเสาไห้ อำเภอหนองแซง และอำเภอหนองแค ร่วมจัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอำเภอ ครั้งที่ 2 ณ ตลาดกาดฮิมน้ำพระยาทด ตำบลพระยาทด อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี

(Visited 90 times, 1 visits today)