คลิกนิคสร้างสุขทุนชุมชน Move for fund team

ทีมงานสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเสาไห้ พร้อมคณะกรรมการฯ ลงพื้นที่เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการบริหารโครงการ บริหารหนี้ และบริหารสัญญา คลิกนิคสร้างสุขทุนชุมชน Move for fund team ตำบลเมืองเก่า อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี

(Visited 77 times, 1 visits today)