9 กันยายน 2564 นายหาญชัย ไชยวงค์ นายอำเภอสันติสุข ประธานพิธีมอบเงินขวัญถุงพระราชทานและพิธีแลกเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ณ บ้านอภัยคีรี หมู่ที่ 2 ต.ป่าแลวหลวง อ.สันติสุข จ.น่าน