20 ตุลาคม 2564 สพอ.สันติสุข ร่วมรับฟังการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 10/2564 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)

เข้าชม 4 ครั้ง

20 ตุลาคม 2564 สพอ.สันติสุข ร่วมรับฟังการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 10/2564 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)

(Visited 4 times, 1 visits today)