5 ตุลาคม 2564 นางเปรมฤทัย ไกรวิจิตร พัฒนาการอำเภอสันติสุข ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนอำเภอและกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ณ หอประชุมเมืองพงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน พร้อมกับมอบทุนอุปการะเด็กฯ 16 ทุน

เข้าชม 7 ครั้ง

5 ตุลาคม 2564 นางเปรมฤทัย ไกรวิจิตร พัฒนาการอำเภอสันติสุข ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนอำเภอและกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน โดยมีนายหาญชัย  ไชยวงค์ นายอำเภอสันติสุข เป็นประธานการประชุม  ณ หอประชุมเมืองพงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน การประชุมครั้งนี้ได้มีการมอบทุนอุปการะ จากกองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัดน่าน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 15 ทุนๆ ละ 1,000 บาท เป็นเงิน 15,000 บาท และทุนจากมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ จำนวน 1 ทุน เป็นเงิน 1,200 บาท

(Visited 7 times, 1 visits today)