9 กันยายน 2564 นายหาญชัย ไชยวงค์ นายอำเภอสันติสุข ประธานพิธีมอบเงินขวัญถุงพระราชทานและพิธีแลกเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ณ บ้านอภัยคีรี หมู่ที่ 2 ต.ป่าแลวหลวง อ.สันติสุข จ.น่าน

เข้าชม 14 ครั้ง

9 กันยายน 2564 นายหาญชัย  ไชยวงค์ นายอำเภอสันติสุข เป็นประธานพิธีมอบเงินขวัญถุงพระราชทานและพิธีแลกเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ณ บ้านอภัยคีรี หมู่ที่ 2 ต.ป่าแลวหลวง อ.สันติสุข จ.น่าน

(Visited 14 times, 1 visits today)