30 สิงหาคม 2564 ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ครั้งที่ 6/2564

เข้าชม 1 ครั้ง

30 สิงหาคม 2564 นายหาญชัย  ไชยวงค์ นายอำเภอสันติสุข เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ครั้งที่ 6/2564 ณ ห้องประชุมอำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน

(Visited 1 times, 1 visits today)